Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (5.12.2018/1050)
Laadittu 7.5.2018. Päivitetty 22.10.2020.

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki
varjomaailma(at)a-klinikka.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Varjomaailman yhteyshenkilö: Anna-Sofia Lehto, varjomaailma(at)a-klinikka.fi

Tietosuojavastaava Tiia Ruokosalo
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki
Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi

Varjomaailma.fi-verkkosivuston henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietosi saamme ensisijaisesti sinulta itseltäsi, kun rekisteröidyt Varjomaailman käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettavaa sähköpostiosoitetta tarvitaan käyttäjätilin aktivoimiseen. Varjomaailman neuvontapalvelussa kysyjällä on puolestaan mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Kysyjälle lähetetään sähköpostilla tunnusluku vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysymykseen on vastattu. Neuvontapalvelua voi myös käyttää ilman sähköpostiosoitetta. Lisäksi keräämme teknisin keinoin tietoja. Lokitiedot, mukaan lukien IP-osoite, tallentuvat automaattisesti, kun käytät Varjomaailman nettisivuja.

Rekisteröitymisen yhteydessä pakollisia taustatietoja (syntymävuosi ja sukupuoli) sekä muita vapaaehtoisesti jätettäviä tietoja käytetään nettivertaisryhmiin osallistuvien sekä nettineuvontaan kysymyksensä jättävien nuorten palveluohjauksessa sekä tilastoinnissa. Tilastoaineistona yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Sukupuolen kohdalla vastausvaihtoehtona on myös En halua kertoa.

Perusteena henkilötietojen käsittelylle on Varjomaailman käyttäjän oma suostumus rekisteröitymisen tai neuvontapalvelun käytön yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään sivuston sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tutustuthan myös A-klinikkasäätiön yleisiin tietosuojakäytäntöihin

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on käyttäjän luoma nimimerkki, sähköpostiosoite ja syntymävuosi. Muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja ovat sukupuoli (vastausvaihtoehtona En halua kertoa) ja postinumero. Nettineuvonnassa käyttäjällä on mahdollisuus jättää sähköpostiosoite, joka poistuu vastausilmoituksen jälkeen tietokannasta automaattisesti.

Sähköpostiosoitteista muodostuu väliaikainen rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Vapaaehtoisesti jätettävät taustatiedot tallentuvat, mutta tietojen perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. IP-osoitteet tallentuvat järjestelmään automaattisesti.

Varjomaailma.fi-sivustolla annettuja tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin pitkään, kunnes rekisteröitynyt poistaa itse tai pyytää ylläpidolta omien tietojensa poistamista. Taustatietoja, joiden perustella yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa, säilytetään tilastointitarkoituksessa. IP-osoitteet ja lokitiedot poistuvat 1 vuoden jälkeen automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu tiedoista, jotka rekisteröitynyt kävijä antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Kolmansien osapuolten sovellukset

Varjomaailma.fi -sivustolla hyödynnetään kolmannen osapuolen sovellusta Chat-palveluiden tarjoamiseksi käyttäjille. Chat-palvelua ylläpidetään Ninchat–julkaisujärjestelmällä. Käyttäjän tietoja ei kerätä. Kolmannen osapuolen sovellusten osalta noudatetaan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Varjomaailma.fi -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Varjomaailman työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos alle 18-vuotiaasta herää lastensuojelullisesti merkittävä huoli. Tällaisessa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaisesti viranomaisille. Tiedot luovutetaan lastensuojeluilmoituksella nuoren asuinkunnan sosiaaliviranomaiselle, mikäli se on tiedossa. Jos asuinkunta ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille Rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta tai aikomuksesta tehdä rikos. Rikosepäilyssä ilmoitus tehdään suoraan poliisille.

Tietojen luovutuksesta informoidaan aina palvelun käyttäjää, jos mahdollista.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöltä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisteröityneet käyttäjät pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan itseään koskevia tietoja kirjautumalla Varjomaailma.fi-sivustolle omilla tunnuksillaan. Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää tietonsa hävitettäväksi tietokannasta. Samalla käyttäjän sivustolle kirjoittama sisältö hävitetään tietokannasta. Yhteydenotot: varjomaailma(at)a-klinikka.fi.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterin pitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löydät viimeisimmän version.

Muuta

Jos käyt Varjomaailma.fi -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista.

Varjomaailman internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu arvontojen tietosuojaan. Tutustu myös A-klinikkasäätiön selosteeseen Webropolin käytöstä toiminnassamme.

Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta.