Nätgrupper i Varjomaailma

 
I Varjomaailma hålls det nätkamratstödgrupper för ungdomar som är oroliga över sina närmaste vuxnas alkoholdrickande. Grupperna är tre månader långa, ledda av tre handledare som jobbar inom social- och hälsovårdsbranchen. Grupperna träffas endast på nätet. I gruppen ryms cirka 10 ungdomar. Alla ungdomar som deltar i gruppen använder påhittat namn, det vill säga att ingen behöver ge sitt riktiga namn. Gruppen finns i ett hemligt och tryggt forum.
 
I gruppen diskuterar man om de närmaste vuxnas rusmedelanvändning. I diskussionerna deltar ungdomar som har liknande erfarenheter samt gruppledarna. Diskussionerna är anonyma och ingen utomstående kan läsa dem. I samband med diskussionerna används små veckouppgifter. Under gruppens gång ordnas också chatt-kvällar. Varje ungdom deltar i gruppen så mycket som hen vill och orkar.
 
Gruppen på hösten är riktad till ungdomar i 13-17 års ålder.
 
Ungdomar som har deltagit i tidigare grupper upplever att den egna ångesten minskar då man får höra att andra ungdomar har liknande erfarenheter. Ungdomar har upplevt att de har fått råd och konkret hjälp i vardagen och i den egna livssituationen. De har också fått stöd och råd för att söka mera hjälp.
 

Anmäl dig till gruppen!

 

Första svenkspråkiga Varjogrupp för ungdomar i 13-17 års ålder påbörjas under hösten 2018. Anmäl dig nu!

Du kan anmäla dig i Varjomaailmas inbox eller via e-post. Om du har frågor kan du vara i kontakt med oss. Vi svarar på dina meddelanden och frågor inom några vardagar.
 
Skapa först ett användarnamn till Varjomaailma. Du hittar röda Kirjaudu-knappen i högra överkanten på denna sida. Om du läser sidan via mobilen hittar du Kirjaudu-knappen i nedre kanten i meny. Fyll i infon som behövs och kom på ett påhittat namn som du inte använder i den riktiga världen. På det sättet kan ingen känna igen dig. Om du tidigare har deltagit i Varjomaailmas grupper, kan du använda dina gamla koder.
 
Efter att du loggat in dig, klicka på Viestit-länken (du hittar den på samma plats som Kirjaudu-knappen). Därifrån kommer du till din egen inbox. Klicka sedan på den gula Kirjoita uusi viesti- knappen och skriv till adressen Varjomaailman ohjaajat. I meddelandet till Varjomaailman ohjaajat ska du skriva din ålder och varifrån du fått info om Varjomaailmas grupper.
 
Du kan anmäla dig via e-post, skicka då mail till merja.koponen(a)bvif.fi. Skriv i mailet ditt påhittade namn, din ålder och varifrån du fått info om Varjomaailmas grupper. 
Varjomaailmas vuxna önskar dig varmt välkommen med i gruppen!

I nöd- och krissituationer

 
Det är viktigt att du vet vart du ska ringa eller vem du ska kontakta då du har en svår situation hemma. Om det är en nödsituation och du behöver hjälp genast, ring till allmänna nödnummer 112. Nödsituation kan t.ex. vara sjukanfall som beror på drickande, våldsam situation eller någon annan situation som inte kan vänta. Var inte rädd att agera!
 
Någon gång kan du själv behöva hjälp, det behöver inte vara en akut eller livshotande situation. Till exempel då när föräldern är för berusad att ta hand om sina barn. Ta reda på social- eller krisjourens kontaktuppgifter i din hemkommun. Du kan hitta dem t.ex. genom att googla namnet på din kommun och ”socialjour”. Om du inte har ett nummer till t.ex. socialjouren kan du alltid ringa 112.