Var kan du få hjälp på svenska?

 

Krisjouren för unga

Ta kontakt genom att ringa eller besöka oss under jourtid, eller skriv e-post när det passar dig själv bäst, så svarar vi så fort som möjligt. 

 

Jourtelefon: 045 341 0574 (varje tis, ons, tors kl. 11-13)

E-post: krisjouren@helsinkimissio.fi

Besöksadress: Albertsgatan 33, Helsingfors

 
Anonymt, kostnadsfritt, inga kommunbegränsningar.
 

Sluta panta

En nationell online-tjänst på nätet där unga kan samtala om relationer, hälsa, framtid och övriga frågor som är aktuella i deras liv via chatt med professionella handledare.

Fråga

Webbtjänsten där dina frågor blir besvarade. Du kan lämna en fråga anonymt, det användarnamn som du själv bestämmer publiceras. Din fråga besvaras inom en vecka och svaret publiceras på nätet.
 

Skuggornas Värld

-

Varjomaailma, eller Skuggornas Värld på svenska, är den första och enda online-tjänst i Finland som vänder sig till ungdomar i åldern 12 till 18 år som drabbas av föräldrarnas missbruk. Varjomaailma ger information och stöd och är ett sätt att anonymt kunna bryta tystnaden. Det hela började år 2008 som en serietidningskampanj för 11–12-åringar och har sedan dess utvecklats till en mångsidig online-tjänst med över 3 500 registrerade användare.
 
Genom en innovativ kombination av informations- och kommunikationsteknik, sociala medier och traditionella tillämpningar av barnskyddande socialt arbete överfört till en online-miljö, har Varjomaailma förmågan att nå målgruppen direkt, tränga igenom en ridå av skam och tystnad och förbi föräldrar som totalt kan förneka problemen.

 

Hur?

-

Varjomaailma erbjuder 6 olika sätt på vilka besökare och registrerade medlemmar kan få hjälp i sin svåra situation:
 
1. En blogg (på finska) som ger aktuell information om ämnen som rör målgruppernas verklighet.
 

2. En ”Var kan jag få hjälp?-förteckning, som hjälper barnet att hitta en pålitlig vuxen i sitt liv och som listar många telefonnummer, länkar och andra tjänster dit de kan vända sig, på både finska och svenska.

3. En utskrivbar checklista som barnet kan fylla i och ta med till ett läkarbesök eller en skolkurator om han eller hon har svårt att själv berätta om sin situation (på finska).

4. En anonym, gratis konsultationstjänst online som erbjuder professionella svar på alla typer av frågor som rör missbruk i familjen. Bland resurserna finns socialarbetare, sjuksköterskor och andra experter på området (lanseras snart!).

5. Den mest aktiva delen av Varjomaailma är dess anslagstavla, som både har offentliga diskussionsforum (på finska) och

6. Slutna, anonyma kamratgrupper (på finska) som sträcker sig över tre månader med rådgivning av barnskyddsexperter. Huvudsyftet med dessa grupper är att hjälpa och stödja barn som drabbas av föräldrarnas missbruk och att förmedla andras egna erfarenheter kring frågor som normalt hålls hemliga. Hittills har det varit fjurton grupper och över 100 individuella deltagare. Resultaten har varit fascinerande, eftersom många barn har rapporterat ökad självkänsla och ett nyfunnet mod att prata om sin situation med utomstående.

Rådgivarna arbetar på tre olika sätt: Först skapar de en säker och konfidentiell miljö genom att sätta upp tydliga regler. Därefter utvärderar de varje barns individuella situation med hjälp av diskussioner och olika metoder/övningar som lånats från den finländska barnskyddstjänsten. Efter att ha fastställt en gruppmedlems situation erbjuder de sedan anpassade vägledningstjänster och, vid behov, kontakt ansikte mot ansikte och med myndigheter å barnets vägnar. 

Av vem?

Utvecklingen av Varjomaailma-konceptet fortsätter inom A-klinikstiftelsens projekt ”Glasskör barndom” som startade 1986, och har etablerats som en välkänd verksamhet i Finland.
Projektets mål är att höja medvetenhet om barnets perspektiv på alkoholbruk inom familjen.
 

Kontakt

Projektchef Minna Ilva
minna.ilva AT a-klinikka.fi
 
Utvecklingskoordinator Janne Takala
janne.takala AT a-klinikka.fi
 
 

Folkhälsans mottagning för unga & unga vuxna 

Helsingfors
Telefontid vardagar kl. 12-13: 050 465 7784
ungdomsmottagningen@folkhalsan.fi
Topeliusgatan 20, Helsingfors

Åboland
Kaskisgatan 13 a 4, Åbo 
Munkvikvägen 31, Pargas 
Telefon 8-16 växel 019- 278 6191
(Enhetsansvarig Petra Boman 044 757 8831)