Varjomaailman neuvontapalvelun käyttöehdot

Varjomaailman Kysy luotettavalta aikuiselta –neuvontapalvelusta vastaa A-klinikkasäätiö. Neuvonnasta voit kysyä erityisesti asioista, jotka liittyvät läheisten ihmisten päihteidenkäyttöön ja siitä itselle koituvaan huoleen tai ongelmaan. Neuvontapalvelussa ei vastaa opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin. Niissä kannattaa olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen varjomaailma(at)a-klinikka.fi.

Neuvontapalvelu toimii nimettömästi ja luottamuksellisesti ja vastaajat ovat sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saaneita ammattilaisia. Vastaus pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa. Jatkokysymyksiin vastaa pääasiallisesti sama vastaaja kuin ensimmäiseen kysymykseen.

Palvelussa käytetty järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Viesteihin ei tule liittää mitään henkilötietoja tai tietoja, joista kysyjä voidaan tunnistaa. Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi lomakkeessa kysytään muutamia taustatietoja (ikä, sukupuoli, postinumero, koulutustausta ja se, kenen puolesta kysyy). Taustatietoihin vastaaminen on pakollista, mutta vastausvaihtoehdoista löytyy myös vaihtoehto en halua kertoa.

Taustatietoja voidaan käyttää tutkimusaineistona ja neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä vastauksineen saatetaan julkaista muokattuna Varjomaailman Varjoblogin Usein kysytyt kysymykset -juttusarjassa. Varjomaailma tilastoi neuvontapalvelun tietoja (kysymysten määrä ja aihe, kysymyksen tarkoitusperä, sukupuoli, ikä, koulutus, postinumero ja moniko vastaus on luettu). Edellä mainituissa tapauksissa aineisto on aina sellaisessa muodossa, ettei yksittäisiä ihmisiä tai paikkoja voi tunnistaa.

Varjomaailman työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos alle 18-vuotiaasta herää lastensuojelun näkökulmasta merkittävä huoli. Tällaisessa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaisesti viranomaisille. Tiedot luovutetaan lastensuojeluilmoituksella nuoren asuinkunnan sosiaaliviranomaiselle, mikäli se on tiedossa. Jos asuinkunta ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta tai aikomuksesta tehdä rikos. Rikosepäilyssä ilmoitus tehdään suoraan poliisille.

Tietojen luovutuksesta informoidaan aina palvelun käyttäjää, jos mahdollista.

 

Sähköpostin ilmoittaminen Varjomaailman neuvontapalveluun

Kysyjän on mahdollista jättää järjestelmään sähköpostiosoite, johon hän saa tunnusluvun vastauksen lukemiseen sekä ilmoituksen, kun kysymykseen on vastattu. Sähköpostiosoitteen jättämistä varten kysyjän on hyväksyttävä Varjoneuvonnan käyttöehdot. Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, ei neuvontapalvelun käyttämisen edellytys. Mikäli kysyjä ei halua antaa sähköpostiosoitettaan neuvontapalvelulle, saa hän tunnusluvun vastauksen lukemiseen kysymyksen jättämisen yhteydessä. Tällöin hän huolehtii itse tunnusluvun säilymisestä.

Sähköpostiosoite tallentuu väliaikaisesti siihen saakka, että kysyjä on saanut ilmoituksen saamastaan vastauksesta. Tämän jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Kysyjän jättämä sähköpostiosoite ei ole kenenkään nähtävillä, mutta tarvittaessa a-klinikkasäätiön websuunnittelija voi hakea sen salasanalla suojatusta tietokannasta.

Sähköpostien keräämisestä (myös väliaikaisesta) muodostuu henkilötietorekisteri, johon sovelletaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Tutustuthan myös henkilörekisterin yhteydessä vaadittavaan tietosuojaselosteeseen. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin. A-klinikkasäätiöllä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

 

Viestien tallentaminen ja tilastointi

Varjomaailman ylläpito sekä Neuvonnan vastaajat lukevat saapuneet viestit. Heillä on mahdollisuus lukea tietokantaan tallentunut viestihistoria, jolloin he pystyvät vastaamaan viesteihin yksityiskohtaisemmin. Neuvontapalvelusta kerättävä tieto säilytetään suojatulla palvelimella, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.