Tietoisku 15: Vertaistuki

valokuva graffitiseinästä

Vertaistuki on tukea sellaisten ihmisten kesken, joilla on sama elämäntilanne ja yhteiset kokemukset. Kokemusten jakaminen lisää ymmärrystä tilanteesta ja koetusta, lievittää ahdistusta ja poistaa pelkoja. Toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien tarinoilla on suuri merkitys erityisesti silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja leimautumista. 

Vertaistuen avulla voi opetella ymmärtämään paremmin omaa menneisyyttään ja sitoutumaan nykyhetkeen. Se antaa myös toiveikkuutta tulevan kohtaamiseen. [päihdeperheessä eläminen] kuten myös esimerkiksi mielenterveyden pulmat aiheuttavat usein syyllisyyden ja häpeän tunteita. Vertaisten tuki ja asioiden jakaminen helpottavat yleensä huomattavasti kunkin oloa ja tilannetta.

Vertaistukea voi antaa ja saada erilaisissa tilanteissa: kahden kesken tai ryhmässä, reaalimaailmassa tai verkkopalveluissa. Varjomaailmassa vertaistukea saa erityisesti Varjoryhmissä. Ryhmiä ohjaavat aina ammattilaiset mutta ryhmissä pyritään myös siihen, että samankaltaisissa tilanteissa elävät nuoret voivat jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan ja tukea toinen toisiaan.

Varjoryhmissä on monenlaisia, hyvin eri taustoista ja tilanteista tulevia nuoria. Kaikkia varjomaalaisia yhdistää vanhempien tai muiden läheisten aikuisten liiallinen alkoholinkäyttö ja siitä aiheutuvat haitat ja huolet. Monet Varjomaailmaan tulevat nuoret eivät ole koskaan puhuneet kodin juomisesta ja tilanteesta kenellekään. Varjomaailman nuori voi tuntea, että on yksin kokemustensa ja ajatustensa kanssa.

Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä: Varjomaailmassa saa sekä vertaistukea että luotettavien aikuisten ohjausta ja neuvontaa.

Seuraava Varjomaailman vertaistukiryhmä noin 12–18-vuotiaille alkaa 29.8.2016. Kolme kuukautta kestävään ryhmään otetaan 10–15 nuorta, joiden lisäksi ryhmässä on kolme kokenutta ohjaajaa. Ryhmässä toimitaan nimimerkein. Ilmoittautuminen ryhmään on paraikaa meneillään; ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja ryhmistä löydät täältä.

Varjomaailman aikuiset ylläpitävät myös vertaistuki- ja keskusteluryhmää Facebookissa noin 18–22-vuotiaille. Jos tahdot mukaan ryhmään, laita meille viestiä Varjomaailman inboxin tai Facebook-sivun inboxin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kuva: Aino Huotari

Kommentoi