Lapsen oikeudet ja riittävä tuki kuuluvat jokaiselle lapselle

valokuva graffitista, jossa lukee "love is universal"

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu lapsen oikeuksien päivään sunnuntaina 20.11. YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991 eli tänä vuonna meillä juhlitaan sen 25-vuotispäivää. Sopimus on siis ollut voimassa varjomaalaisten koko elämän ajan.

Päivää vietetään vuosittain vaihtuvalla teemalla; juhlavuoden teema on yhdenvertaisuus. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan mukaan siihen sitoutuneiden valtioiden tulee taata kaikki sopimuksen oikeudet kaikille lapsille. Oikeuksien toteutumiseen ei saa vaikuttaa mikään lapsen tai hänen vanhempiensa ominaisuus tai taustaan liittyvä seikka, ei esimerkiksi sukupuoli, etninen tai sosiaalinen alkuperä tai varallisuus.

Artiklan toisessa kohdassa painotetaan vielä erikseen lapsen suojelua syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuisivat hänen huoltajiensa tai perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin. Ketään lasta ei siis saa rangaista tai hänen oikeuksiaan laiminlyödä vanhempien toiminnan tai tilanteen vuoksi.

Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita eli myös isompia lapsia ja teini-ikäisiä. Suomessa useat oikeuksista toteutuvat paremmin kuin esimerkiksi maissa, joissa soditaan tai joissa elintaso on matala. Toisaalta monen suomalaisen lapsen oikeuksia rikotaan päivittäin.

Sopimukseen pohjautuen kaikilla lapsilla on oikeus muun muassa turvallisuuteen, kotirauhaan ja suojeluun laiminlyönneiltä. Monen Varjomaailman nuoren kohdalla nämä oikeudet eivät kotona toteudu. Sopimuksen perusteella lapsilla on kuitenkin oikeus saada tukea hyvinvointiin ja aikuiseksi kasvamiseen kodin ulkopuolisilta aikuisilta, jos vanhemmat eivät pysty turvallisia olosuhteita takaamaan.

On tärkeää, että kaikilla alaikäisillä ympäri Suomen on yhtäläinen oikeus päästä tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Lapsilla ja nuorilla on myös oikeus saada riittävästi tietoa omista asioistaan ja aito mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman tilanteensa käsittelyyn ja parantamiseen. 

Moni Varjomaailman nuori kokee, ettei ole ansainnut esimerkiksi huolenpitoa ja rakkautta, koska ei ole tottunut niitä kotoa saamaan. Lapsen oikeuksissa ei kuitenkaan ole kyse siitä, mitä joku omasta tai toisen mielestä ansaitsee. Oikeuksia ei voi menettää mokien tai minkään tekojen myötä. Ne kuuluvat kaikille lapsille kaikissa olosuhteissa. Myös ihan jokaiselle Varjomaailman lapselle. 

Teksti: Riikka Kaukinen, Varjomaailman aikuinen
Artikkelin kuva: Aino Huotari

Aiheet: 

Kommentoi